top of page

REGLEMENT

REGLEMENT LOËN WET 'T 2024
 1. Algemeen

 • Loën wet ‘t is een spel waarbij – in teamverband – een boek vol vragen en opdrachten ingevuld en uitgevoerd moeten worden.

 • De organisatie van Loën wet ‘t is in handen van Stichting Loën wet ‘t, hierna te noemen; de organisatie.

 • Deelname aan Loën wet ’t geschied op eigen verantwoordelijkheid en risico.

 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van deelname aan Loën wet ‘t.

 • Bij deelname dienen de teamleden zich ten alle tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.

 • Teams die zich niet houden aan de wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.

 • De regels van het spel kunnen door de organisatie te allen tijde gewijzigd worden. Mocht zich een situatie voordoen waar geen regel(s) voor is opgesteld, dan maakt de organisatie het eindbesluit.

 

   2. Teams

 • Boven de 15 personen adviseren we met twee teams in te schrijven.

 • Elk team heeft een teamcaptain. Er worden gegevens van deze persoon gevraagd bij de inschrijving.

 • De organisatie correspondeert met de teams via e-mail en uitsluitend met de teamcaptain. Tijdens de spelavond kan door de organisatie het mobiel telefoonnummer worden gebruikt.  

 • Elk team kiest één locatie in Overloon van waaruit zij met alle teamleden het spel zullen spelen.

 

   3. Inschrijving

 • Inschrijving voor Loën wet ’t geschied via het webformulier op www.loenwetut.nl

 • Teams kunnen zich aanmelden vanaf 14 juli t/m 14 september 2024.

 • Elk team geeft bij de inschrijven een teamnaam op. De organisatie heeft het recht om deze teamnaam af te keuren.

 • De organisatie bepaalt jaarlijks de inschrijfdata, het aantal deelnemers, aanvangs- en eindtijdstip van het dorpsspel.

 • De kosten voor deelname aan Loën wet ’t bedragen in 2024 € 35,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team. Het inschrijfgeld kan per editie variëren.

 • Het inschrijfgeld dient uiterlijk 14 september 2024 te worden overgemaakt naar Stichting Loën wet 't onder vermelding van de teamnaam. IBAN NL76 RBRB 0956 0355 15

 • Teams die zich inschrijven vóór 1 augustus 2024, hebben recht op een tip voor het spel. Deze tip wordt gegeven op een door de organisatie gekozen moment.

 • Teams kunnen kosteloos hun deelname annuleren tot zondag 15 september 2024 om 00:00 uur.

 • Na zondag 15 september 2024 om 00:00 uur is de organisatie genoodzaakt bij afmeldingen een vergoeding voor de onkosten te vragen.

 

   4. Deelname

 • Op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie vindt de aftrap van Loën wet ‘t plaats voor uitsluitend de teamcaptains. De teamcaptain zal verplicht aanwezig moeten zijn.

 • Een team waarvan géén teamcaptain aanwezig is tijdens de aftrap kan niet deelnemen aan Loën wet ‘t.

 • Tijdens de aftrap van het evenement krijgen de teams mondeling de spelregels te horen.

 • Loën wet ’t heeft een opdrachtenboek met vragen en opdrachten. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar tijdens de aftrap.

 • De organisatie is gerechtigd teams voor deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.

 • Teams worden geacht het opdrachtenboek zorgvuldig door te nemen.

 • Het is geen verplichting opdrachten uit te voeren op locatie als dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Men kan besluiten deze over te slaan. Dit besluit heeft uiteraard wel invloed op de uitslag.

 • De antwoorden op de vragen en opdrachten dienen leesbaar, in Nederlands taal, binnen de kaders te worden ingevuld. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend.

 • Voor elke categorie, behalve de geheime opdracht, mogen alle denkbare hulpmiddelen worden gebruikt om het juiste antwoord op de vraag te vinden.

 • De teams geven aan op de nominatielijst in het opdrachtenboek voor welke vereniging of stichting zij spelen. Bij niet invullen van deze lijst, kan er geen prijs worden toegekend.

 • Het opdrachtenboek dient door de teamcaptain op een door de organisatie vastgestelde datum, uiterst tijdstip en locatie worden ingeleverd. De tijd op de klok van de organisatie wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd.

 • Bij inlevering na het uiterste tijdstip worden teams van deelname uitgesloten.

   5. Uitslag/prijs

 • Het team dat het opdrachtenboek tijdig, volgens de instructies van de organisatie, heeft ingeleverd zal aan de prijs meedingen.

 • Voor elk goed beantwoorde vraag of uitgevoerde opdracht krijgt een team punten. Doel is zoveel mogelijk punten te behalen. Het team met de meeste punten mag zich de winnaar noemen.

 • De prijs van Loën wet ’t bestaat uit een geldbedrag uit de spaarpot van Loën wet ’t dat door sponsoring wordt gevuld. Dit bedrag varieert per jaar.

 • Teams strijden namelijk tegen elkaar voor een geldbedrag uit de spaarpot dat de winnaars aan een vereniging of stichting mogen schenken.

 • De prijs wordt alleen geschonken aan een vereniging of stichting uit Overloon op de nominatielijst. D.w.z. dat zij vooraf officieel hebben aangegeven mee te dingen naar de prijs met een ingezonden pitch. 

 • De winnaars 1, 2 en 3 schenken het gewonnen geldbedrag aan de door hen gekozen vereniging of stichting. Deze keuze wordt aangegeven op de lijst in het opdrachtenboek.

 • De uitslag van Loën wet ‘t wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking.

 • De uitslag van Loën wet ‘t is bindend en staat niet ter discussie.

bottom of page